دعوای تقاضای طلاق به درخواست زوجه

دعوای تقاضای طلاق به درخواست زوجه

دعوای تقاضای طلاق به درخواست زوجه

دعوای تقاضای طلاق به درخواست زوجه

به طور کلی در خصوص طلاق و روند انجام آن مطالب حقوقی بسیاری قابل ذکر است. یکی از راه هایی که میتواند منتهی به طلاق شود، اقامه دعوا توسط زوجه است که در سال های اخیر بیش از گذشته مورد پیگیری زنان جامعه ماست. ذیلا توضیحات مختصری در رابطه با شرایط طرح دعوا توسط بانوان، مدارک مورد نیاز برای دعوی و نیز مراحل رسیدگی به دعوا توسط محکمه داده میشود.

 

شرایط طرح دعوی

شرایط طلاق توسط زن : در دعوای تقاضای طلاق به درخواست زوجه این مساله مهم که آیا این اقدام به نتیجه منتهی میشود یا خیر به عوامل متعددی بستگی دارد که از جمله این عوامل چگونگی ارائه مستندات و دلایل و نیز میزان اهمیت آنها است. با این حال، به طور کلی میتوان موارد قابل تکیه در طرح دعوا را در دسته های زیر جای داد.

الف) اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج به صورت شرط ضمن عقد نکاح:

این دسته از دلایل در عرف عموم با عنوان “حق طلاق برای زن” شناخته میشود. در این خصوص باید بررسی شود که آیا در اسناد ازدواج به زوجه حق جاری ساختن طلاق داده شده است یا خیر. این وکالت میتواند به صورت مشروط باشد. مانند آنکه اگر مرد ازدواج مجدد نمود زن میتواند خود را مطلقه نماید.

ب) اعطای وکالت رسمی در طلاق از سوی زوج:

در دعوای تقاضای طلاق به درخواست زوجه آسان ترین و موثرترین مسیری که زوجه برای رسیدن به هدف خود در دعوای طلاق میتواند طی کند، داشتن وکالتنامه رسمی است که از طرف زوج به وی امکان طی نمودن تشریفات طلاق را بدهد. این وکالتنامه صرف نظر از وکالتی است که در دسته الف در مورد آن توضیح داده شد.

ج) وجود شرایط عسر و حرج وفق قانون:

یکی از مواردی که در طرح دعوای زوجه برای طلاق به صورت مکرر مورد استناد بانوان است، وجود شرائطی است که زندگی مشترک را برای زن با سختی های غیر قابل تحمل همراه سازد. این موارد می تواند شامل اعتیاد مرد، ترک زندگی توسط وی، زندانی شدن او و یا بد رفتاری با زن باشد. اما با توجه به این که این موارد منحصر به موارد محدودی نیست، اظهار استدلال نزد دادگاه در این خصوص از حساسیت خاصی برخوردار است. بنابراین زن می­بایست با اطلاع از کیفیات مورد نظر قضات به بیان اظهارات خود بپردازد.

 

مدارک لازم جهت طرح دعوی

مدارک لازم جهت طلاق توسط زن : با توجه به قانون جدید حمایت خانواده، اقدام زن برای طلاق با مراجعه به دادگاه خانوداه آغاز می­شود. برای جلوگیری از به تعویق افتادن روند دادرسی لازم است ارائه مدارک لازم با دقت نظر انجام شود. این مدارک بر حسب اینکه بر چه مبنایی دعوی قابل طرح است میتواند متغیر باشد. با این وجود مدارک ذیل در عموم موارد برای اقدام به دعوی مورد نیاز است:

  • مدارک شناسایی زوج و وکیل وی
  • عقدنامه و مدارک ثبتی ازدواج
  • وکالتنامه زوج مبنی بر اعطای حق طلاق به زوجه

مراحل رسیدگی به دعوا

مراحل رسیدگی طلاق توسط زن : از آنجا که مراجعه یکجانبه زن به دادگاه در قالب طلاق توافقی قابلیت گنجایش ندارد، دادگاه امر را به داور ارجاع میدهد. در صورت عدم حصول توافق بین طرفین در جریان داوری، دادگاه با بررسی جهات و مستندات امکان الزام مرد به طلاق زن، حکم صادر خواهد کرد.

به فراخور آنکه مبانی طرح دعوی طلاق چه باشد، مراحل رسیدگی متفاوت خواهد بود. بر اساس سه مرحله فوق الذکر در قسمت شرائط طرح دعوی سه مسیر گوناگون ممکن است تا حصول نتیجه طی گردد:

  • در صورتی که زوجه بر اساس وکالت در طلاق، در شرائط ضمن عقد اقدام به طرح دعوی نماید، میبایست وجود شرایط مندرج در خصوص این بند را اثبات نماید. پس از آن دادگاه نسبت به صدور حکم جاری ساختن صیغه طلاق نظر خود را مبذول خواهد داشت. امور حقوقی در دعوی در این حالت باید توسط وکیل رسمی دادگستری انجام شود.
  • اگر زوجه با استناد به وکالتنامه رسمی خواستار طلاق باشد، محکمه با بررسی مدارک و مستندات به صدور حکم خواهد پرداخت. در این حالت نیز حضور وکیل دادگستری برای انجام مراحل رسیدگی در دادگاه لازم و ضروری است.
  • در فرضی که زوجه با تکیه بر شرائط عسر و حرج دعوای خود را پیگیری نماید، میبایست دادگاه را به این اقناع برساند که مطابق قانون شرائط دشوار برای وی ایجاد شده است. در این مسیر قانونا الزامی به حضور وکیل دادگستری نمی باشد اما به دلیل وجود ظرافت های خاص اثبات، انجام امور توسط وکیل مورد توصیه است.

صرف نظر از اینکه شرایط و مراحل طرح دعوی چه باشد، در صورتی که محکمه دلایل را در مطابقت با قوانین بداند، حسب مورد مرد را ملزم به جاری ساختن صیغه طلاق و ثبت آن نموده و یا حکم خواهد نمود که زن به وکالت تشریفات طلاق را دنبال نماید. پس از تصمیم دادگاه، در صورتی که زوج به هر دلیل در دفترخانه ثبت طلاق حاضر نگردد و یا صیغه طلاق را جاری نسازد، صیغه طلاق بدون همکاری مرد جاری شده، تشریفاتی ثبتی انجام شده و مراتب به مرد ابلاغ می گردد.

 

طلاق به در خواست زوج


بازگشت به صفحه اصلی طلاق

 

جهت دریافت مشاوره در زمینه طلاق با پر کردن فرم زیر کارشناسان ما در اولین فرصت با شما تماس خواهند گرفت.

eyJpZCI6IjEzIiwibGFiZWwiOiJcdTA2NDVcdTA2MzRcdTA2MjdcdTA2NDhcdTA2MzFcdTA2NDcgXHUwNjJkXHUwNjQyXHUwNjQ4XHUwNjQyXHUwNmNjIFx1MDYyZlx1MDYzMSBcdTA2MzJcdTA2NDVcdTA2Y2NcdTA2NDZcdTA2NDcgXHUwNjM3XHUwNjQ0XHUwNjI3XHUwNjQyIiwiYWN0aXZlIjoiMSIsIm9yaWdpbmFsX2lkIjoiNyIsInVuaXF1ZV9pZCI6ImJqbDE3YSIsInBhcmFtcyI6eyJlbmFibGVGb3JNZW1iZXJzaGlwIjoiMCIsInRwbCI6eyJ3aWR0aCI6IjEwMCIsIndpZHRoX21lYXN1cmUiOiIlIiwiYmdfdHlwZV8wIjoibm9uZSIsImJnX2ltZ18wIjoiIiwiYmdfY29sb3JfMCI6IiNmZmZmZmYiLCJiZ190eXBlXzEiOiJjb2xvciIsImJnX2ltZ18xIjoiIiwiYmdfY29sb3JfMSI6IiMwMDAwMDAiLCJiZ190eXBlXzIiOiJjb2xvciIsImJnX2ltZ18yIjoiIiwiYmdfY29sb3JfMiI6IiMwMDAwMDAiLCJiZ190eXBlXzMiOiJub25lIiwiYmdfaW1nXzMiOiIiLCJiZ19jb2xvcl8zIjoiIzFlNzNiZSIsImZpZWxkX2Vycm9yX2ludmFsaWQiOiIiLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnIjoiXHUwNjQ1XHUwNjQ2XHUwNjJhXHUwNjM4XHUwNjMxIFx1MDYyYVx1MDY0NVx1MDYyN1x1MDYzMyBcdTA2YTlcdTA2MjdcdTA2MzFcdTA2MzRcdTA2NDZcdTA2MjdcdTA2MzNcdTA2MjdcdTA2NDYgXHUwNjQ1XHUwNjI3IFx1MDYyOFx1MDYyN1x1MDYzNFx1MDZjY1x1MDYyZiEiLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnX2NvbG9yIjoiI2JmYmZiZiIsImhpZGVfb25fc3VibWl0IjoiMSIsInJlZGlyZWN0X29uX3N1Ym1pdCI6IiIsInRlc3RfZW1haWwiOiJmb3JzYXRsYXdmaXJtQGdtYWlsLmNvbSIsInNhdmVfY29udGFjdHMiOiIxIiwiZXhwX2RlbGltIjoiOyIsImZiX2NvbnZlcnRfYmFzZSI6IiIsInB1Yl9wb3N0X3R5cGUiOiJwb3N0IiwicHViX3Bvc3Rfc3RhdHVzIjoicHVibGlzaCIsInJlZ193cF9jcmVhdGVfdXNlcl9yb2xlIjoic3Vic2NyaWJlciIsImZpZWxkX3dyYXBwZXIiOiI8ZGl2IFtmaWVsZF9zaGVsbF9jbGFzc2VzXSBbZmllbGRfc2hlbGxfc3R5bGVzXT5bZmllbGRdPFwvZGl2PiJ9LCJmaWVsZHMiOlt7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoiZmlyc3RfbmFtZSIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJcdTA2NDZcdTA2MjdcdTA2NDUgXHUwNjQ4IFx1MDY0Nlx1MDYyN1x1MDY0NSBcdTA2MmVcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2NDhcdTA2MjdcdTA2MmZcdTA2YWZcdTA2Y2MiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJlbWFpbCIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJcdTA2MjJcdTA2MmZcdTA2MzFcdTA2MzMgXHUwNjI3XHUwNmNjXHUwNjQ1XHUwNmNjXHUwNjQ0IiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoiZW1haWwiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjEyIiwibmFtZSI6InN1YmplY3QiLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiXHUwNjM0XHUwNjQ1XHUwNjI3XHUwNjMxXHUwNjQ3IFx1MDYyYVx1MDY0NVx1MDYyN1x1MDYzMyIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHQiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjEyIiwibmFtZSI6Im1lc3NhZ2UiLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiXHUwNjJhXHUwNjQ4XHUwNjM2XHUwNmNjXHUwNjJkXHUwNjI3XHUwNjJhIFx1MDYyY1x1MDY0N1x1MDYyYSBcdTA2MmZcdTA2MzFcdTA2Y2NcdTA2MjdcdTA2NDFcdTA2MmEgXHUwNjQ1XHUwNjM0XHUwNjI3XHUwNjQ4XHUwNjMxXHUwNjQ3IFx1MDYyZlx1MDYzMSBcdTA2MzJcdTA2NDVcdTA2Y2NcdTA2NDZcdTA2NDcgXHUwNjJlXHUwNjI3XHUwNjQ2XHUwNjQ4XHUwNjI3XHUwNjJmXHUwNjQ3IFx1MDY0OCBcdTA2MzdcdTA2NDRcdTA2MjdcdTA2NDIiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0YXJlYSIsIm1hbmRhdG9yeSI6IjEiLCJtaW5fc2l6ZSI6IiIsIm1heF9zaXplIjoiIiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJ2bl9vbmx5X251bWJlciI6IjAiLCJ2bl9vbmx5X2xldHRlcnMiOiIwIiwidm5fcGF0dGVybiI6IjAiLCJ2bl9lcXVhbCI6IiIsImljb25fY2xhc3MiOiIiLCJpY29uX3NpemUiOiIiLCJpY29uX2NvbG9yIjoiIiwidGVybXMiOiIifSx7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoic2VuZCIsImxhYmVsIjoiXHUwNjI3XHUwNjMxXHUwNjMzXHUwNjI3XHUwNjQ0IiwiaHRtbCI6InN1Ym1pdCIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9XSwib3B0c19hdHRycyI6eyJiZ19udW1iZXIiOiI0In19LCJpbWdfcHJldmlldyI6ImxpZ2h0LWdyZXkucG5nIiwidmlld3MiOiIyMTgxOCIsInVuaXF1ZV92aWV3cyI6IjE4ODAxIiwiYWN0aW9ucyI6IjEzIiwic29ydF9vcmRlciI6IjciLCJpc19wcm8iOiIwIiwiYWJfaWQiOiIwIiwiZGF0ZV9jcmVhdGVkIjoiMjAxOS0wMi0wNiAxNTo0NToyNCIsImltZ19wcmV2aWV3X3VybCI6Imh0dHBzOlwvXC9mb3JzYXRsYXdmaXJtLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvcGx1Z2luc1wvY29udGFjdC1mb3JtLWJ5LXN1cHN5c3RpY1wvYXNzZXRzXC9mb3Jtc1wvaW1nXC9wcmV2aWV3XC9saWdodC1ncmV5LnBuZyIsInZpZXdfaWQiOiIxM180NDU0MzMiLCJ2aWV3X2h0bWxfaWQiOiJjc3BGb3JtU2hlbGxfMTNfNDQ1NDMzIiwiY29ubmVjdF9oYXNoIjoiZDk0ZTJlNjE5ZTQ1MWM2NmE5NTMwNDAxM2VkZWM5ZjYifQ==

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما