اخذ رأی به نفع موکل از طریق هیأت حل اختلاف قراردادی شرکت ملی نفت ایران

پیرو ابلاغ رأی هیأت حل اختلاف قراردادی شرکت ملی نفت ایران در خصوص پرونده اقامه دعوای “شرکت الف” علیه “شرکت ب” مبنی بر لزوم پرداخت الباقی مبلغ تعدیل تأمین گریس سرچاهی، خلاصه ادعای طرفین و فرایند انجام کار به شرح ذیل می باشد:
1- با عنایت به ابلاغ دستورالعمل جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل سازمان برنامه و بودجه کل کشور به شماره 135585/98 مورخ 20/03/1398 و دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت به شماره 191606/98 مورخ 02/05/1398، “شرکت الف” بر اساس آخرین شاخص های قطعی اعلامی، پرداخت مبلغ (a) ریال را به عنوان مبلغ تعدیل تأمین گریس سرچاهی از “شرکت ب” مطالبه نمود.
2- علیرغم استحقاق “شرکت الف” به دریافت این مبلغ، “شرکت ب” به عنوان کارفرما مبلغ کمتری نسبت به مبلغ کل مذکور را در وجه “شرکت الف” پرداخت و از تسویه الباقی مبلغ تعدیل امتناع نمود. لذا به منظور الزام “شرکت ب” به پرداخت الباقی مبلغ تعدیل مورد اشاره، نسبت به اقامه دعوا از جانب “شرکت الف” نزد هیأت حل اختلاف قراردادی شرکت ملی نفت ایران اقدام گردید.
3- پس از بررسی مدارک و مستندات “شرکت الف” و به منظور احقاق حقوق خواهان، در لایحه تقدیمی به یکی از اسناد در اختیار که متضمن اقرار نماینده خوانده به استحقاق “شرکت الف” به دریافت مبلغ خواسته بود، استناد گردید. در این صورتحساب که ضرایب و مقادیر محاسبه مبلغ تعدیل مطابق با دستورالعمل های ابلاغی تعدیل در آن درج گردیده بود، احدی از نمایندگان دستگاه کارفرما نسبت به امضاء و تأیید این صورتحساب و منضمات آن اقدام نموده بود.

بر این اساس، با استناد به اقرار خوانده به استحقاق “شرکت الف” به دریافت مبلغ تعدیل تأمین گریس سرچاهی و همچنین به موجب سایر مدارک و مستندات تکمیلی، هیأت حل اختلاف قراردادی شرکت ملی نفت ایران نسبت به صدور رأی مبنی بر استحقاق “شرکت الف” به دریافت مبلغ خواسته اقدام نمود. لازم به ذکر است که مطابق با رویه شرکت های زیرمجموعه یا وابسته شرکت ملی نفت ایران، اجرای رأی و پرداخت این مبلغ، مستلزم امضاء تعهدنامه رسمی توسط خواهان مبنی بر عدم وجود هرگونه ادعا نسبت به قرارداد موضوع اختلاف می باشد که “شرکت الف” نیز پس از امضاء این تعهدنامه، مبلغ خواسته موضوع دعوا را وصول نمود.

اشتراک‌گذاری

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما