خدمات مشاوره ایجاد و توسعه کسب و کار

Providing Services on Consultancy , Startup and Development of Business

خدمات مشاوره ایجاد و توسعه کسب و کار

خدمات مشاوره ایجاد و توسعه کسب و کار

خدمات موسسه فرصت در زمینه مشاوره توسعه کسب و کار و تبدیل فرصت های اقتصادی به جریان های درآمدی به شرح ذیل می باشد:

خدمات متمرکز بر امکانسنجی

تدوین مورد و مدل کسب و کار: تدوین Business Case در خصوص فرصت های اقتصادی و سرمایه گذاری رصد شده

مطالعه امکان سنجی و تدوین طرح توجیهی: خدمات بررسی توجیه پذیری اقتصادی- مالی و اجرایی طرح های توسعه و تدوین Feasibility Study

خدمات مشاوره ایجاد و توسعه کسب و کار
خدمات مشاوره ایجاد و توسعه کسب و کار

مشاوره ایجاد و توسعه کسب و کار

خدمات متمرکز بر طرح بازاریابی

طراحی و بهسازی مدل کسب و کار: خدمات طراحی و بهبود Business Model

طرح کسب و کار: خدمات نگارش و تدوین Business Plan بر اساس فرصت رصد شده و سفارشی سازی آن بر مبنای مخاطبین هدف

ارزیابی طرح کسب و کار: خدمات اعتبار سنجی ایده و طرح کسب و کار بر اساس نیازمندی های سرمایه گذاران و ارائه دهندگان وام و کمک های مالی

بهبود و بروز رسانی طرح کسب و کار: خدمات بهینه سازی محتوا، ساختار و خروجی های طرح کسب و کار

تحقیقات بازاریابی: خدمات تدوین Marketing Research شامل گردآوردی اطلاعات از بازارهای هدف، مطالعه رقبا و محیط کسب و کار

تدوین طرح بازاریابی: خدمات تدوین Marketing Plan جامع متمرکز بر تدوین استراتژی ها و تاکتیک های بازاریابی

مطالعه صنعت و روند یابی: خدمات تدوین گزارش های Industry Analysis و Trending

مشاوره ایجاد و توسعه کسب و کار

مدیریت دعاوی

استارت آپ ها در ویکیپدیا : لینک

نظری دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.