مقالات آموزشی توسط کارشناسان موسسه فرصت

جدیدترین مقالات

حقوق نفت و گاز

حقوق نفت و گاز

حقوق نفت و گاز دکتر سیدعرفان لاجوردی – مدیرعامل موسسه حقوقی فرصت درس گفتار اول…

خرق حجاب چیست؟

خرق حجاب چیست؟

خرق حجاب چیست؟ مریم احمدی فالحی موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت   خرق…

طرح جامع داوری

طرح جامع داوری

طرح جامع داوری مریم احمدی فالحی موسسه حقوقی و داوری بین المللی فرصت داوری نهادی…

توزیع جمعی خسارت-موسسه حقوقی فرصت

توزیع جمعی خسارت

توزیع جمعی خسارت-موسسه حقوقی فرصت دکتر سید عرفان لاجوردی مدیرعامل موسسه حقوقی فرصت  بیمه های…

طرح صنعتی

طرح صنعتی

طرح صنعتی چیست یاسمین افشاری کارشناس حقوقی و قراردادی موسسه حقوقی فرصت: طرح صنعتی چیست…