خدمات پروژه ها

Project management services
دریافت مشاوره

"درگاهی به دنیای خدمات پروژه ای ما"

گروه مهندسی آوا

گروه مهندسی آوا مجموعه ای است پویا و منحصر به فرد شامل متخصصین جوان و کارآزموده در رشته های معماری ،عمران ،برق و مکانیک از دانشگاه های برتر کشور . این گروه از آغاز فعالیت خود تا به امروز خالق تجربه های متفاوت و شاخص در زمینه های طراحی ،محاسبات و اجرای پروژه های گوناگون و شناخته شده بوده است.

خدمات پروژه ها

امور برون‌سپاری خدمات پروژه ها

در این بخش می توان به موارد زیر به عنوان خدمات قابل ارائه اشاره نمود:
 1. دریافت گزارش توجیهی واگذاری فعالیت به واحد برون‌‌سپاری
 2. اخذ اسناد مطالعات و طراحی مرحله‌ی اول و دوم از واحد مهندسی و واحد متقاضی
 3. اخذ مشخصات فنی، حدود عملیات، شرح خدمات/ وظائف و برنامه‌ی زمانی، نقشه‌های اجرایی و سایر شرایط مرتبط با انجام فعالیت منطبق بر قرارداد اصلی از واحد مهندسی و واحد متقاضی
 4. برآورد اولیه‌ی مبلغ انجام فعالیت طبق بخشنامه‌‌ها و سایر دستورالعمل‌‌های موجود
 5. تهیه و تنظیم اسناد مناقصه یا برگ اخذ استعلام قیمت از واحد برون‌‌سپاری
 6. مشخص نمودن نوع مناقصه (عمومی، محدود، ترک تشریفات)
 7. درج آگهی مناقصه در روزنامه‌‌های معتبر درصورت برگزاری مناقصه‌ی عمومی
 8. تهیه‌ی مجوز لازم برای ترک تشریفات یا مناقصه‌ی محدود و اخذ تاییدات لازم
 9. شناسایی واحدهای مختلف برون‌‌سپاری طبق دستورالعمل‌‌های مختلف ارزیابی، تهیه‌ی فهرست واحدهای منتخب (لیست کوتاه درصورت برگزاری مناقصه‌ی ‌‌محدود) برای برگزاری مناقصه یا اخذ استعلام قیمت
 10. ارسال یا تحویل اسناد مناقصه به واحدهای مختلف برون‌‌سپاری منتخب
 11. جمع‌‌آوری پیشنهادهای مختلف از شرکت‌‌کنندگان در مناقصه، طبق ضوابط
 12. تشکیل کمیسیون قیمت (برگزاری جلسه بازگشایی پیشنهادها) و اعلام برنده‌ی مناقصه یا استعلام
 13. تهیه‌ی قرارداد با همکاری واحد متقاضی تنظیم قرارداد و انجام مذاکرات لازم با واحد برون‌‌سپاری برنده و امضای قرارداد توسط طرفین (واحد برون‌‌سپاری برنده و ‌‌مدیر پروژه)
 14. تنظیم نامه‌ي ابلاغ قرارداد و ابلاغ به واحدهای مختلف برون‌‌سپاری
 15. تهیه و تنظیم صورت‌مجلس تحویل زمین و یا صورت‌مجلس آغاز به کار
 16. بررسی وضعیت پیش‌‌پرداخت قرارداد و درخواست واحد برون‌‌سپاری مبنی بر اخذ پیش‌‌پرداخت و تهیه‌ي مجوز پرداخت مبلغ مذکور طبق مفاد قرارداد
 17. دریافت صورت‌‌وضعیت‌‌های به تایید رسیده توسط واحدهای متقاضی و بررسی و تصویب مبالغ براساس مستندات موجود
 18. صدور برگ تخصیص برای صورت ‌‌وضعیت‌‌های رسیده پس از تصویب
 19. کنترل موارد حائز اهمیت قرارداد پس از آغاز به کار درخصوص: ارائه‌ی ‌‌به موقع گزارش‌های دوره‌‌ای پیشرفت طبق برنامه زمانی، اعلام در مواقع خاص مانند تاخیرات مجاز یا غیرمجاز، عقب‌‌ماندگی و نظایر آن
 20. تهیه و تنظیم مکاتبات قراردادی در مدت اجرای مفاد قرارداد
 21. تهیه و تنظیم اعلام اتمام مدت قرارداد و درصورت نیاز اخطار به واحد برون‌‌سپاری
 22. کنترل عدم تجاوز زمانی و ريالی قراردادها از سقف تعیین‌‌شده در قرارداد
 23. بررسی تاخیرات مجاز و غیرمجاز قراردادهای مختلف و ارسال گزارش‌های لازم به واحدهای مرتبط
 24. بررسی وضعیت کارهای جدید و ابلاغیه‌‌های مربوطه و تاثیرات ريالی و زمانی بر قرارداد
 25. انجام و پیگیری تشریفات فسخ و خاتمه‌ي قرارداد
 26. پیگیری تحویل موقت و تنظیم صورت‌مجالس مربوطه و مستندات لازم
 27. بررسی صورت‌‌وضعیت ماقبل قطعی و قطعی به تایید رسیده توسط واحد‌‌های مرتبط و تصویب نهایی
 28. بررسی نواقص احتمالی موجود در انجام قرارداد و پیگیری رفع نواقص توسط واحد برون‌‌سپاری و تهیه‌ی مستندات لازم
 29. ارائه‌ی وضعیت ريالی قرارداد ‌‌در قالب گزارش‌های دوره‌‌ای به مدیریت کنترل پروژه
 30. بررسی وضعیت قرارداد از نظر تضامین لازم (نوع تضمین و مبلغ)
 31. تهیه‌ی مجوز آزادسازی تضامین قرارداد و حسن انجام کار
 32. تهیه‌ی گزارش مربوط به واحدهای برون‌‌سپاری از نظر مشخصات قرارداد، تعداد قرارداد، پیشرفت‌‌های مربوطه، آخرین وضعیت قرارداد و اعلام پیش‌‌بینی‌‌های مربوطه درصورت لزوم
 33. بررسی و تأیید ساختار شکست کار، جداول شکست مالی و برنامه‌ی‌‌زمانی انجام کار و ابلاغ و اعمال اصلاحات و تغییرات مورد نیاز برروی آن‌‌ها
 34. بازرسی دوره‌‌ای از آخرین وضعیت مستندات و اعلام نواقص، مشکلات و کمبودها و راه‌‌کارهای لازم جهت کاهش موارد مذکور

خدمات پروژه ها

امور قرارداد اصلی خدمات پروژه ها

 1. تکمیل پیش‌‌نویس قرارداد و تهیه‌ی اسناد قرارداد شامل بخش حقوقی، پیوست‌‌های مالی و زمانی
 2. برگزاری جلسات مشترک با کارفرما و مشاور و شرکت در آن‌‌ها برای رفع ابهامات و مشکلات قراردادی و پیگیری برای تصویب، امضاء و ابلاغ قرارداد توسط کارفرما
 3. پیگیری درخصوص ارسال گزارش‌های ‌‌پیشرفت فعالیت‌‌های پروژه
 4. تهیه و تنظیم ‌‌به‌موقع صورت‌‌وضعیت‌‌های پروژه براساس گزارش‌های مستند ‌‌پیشرفت دریافتی
 5. پیگیری تایید صورت‌‌وضعیت‌‌ها از مشاور و کارفرما و شرکت در جلسات و مذاکرات لازم
 6. پیگیری مالی صورت‌‌وضعیت‌‌ها از ذی‌‌حسابی کارفرما با همکاری امور مالی و دریافت چک
 7. بررسی دستور کارهای صادره از طرف کارفرما با مفاد قرارداد و تعیین انحرافات و اعلام آن
 8. بررسی ابلاغیات و دستور کارهای مشاور و کارفرما مبنی بر کار یا آیتم جدید و برآورد تبعات مالی و زمانی مرتبط با کار جدید ابلاغی
 9. مستندسازی و تهیه‌ی آرشیو مربوط ‌‌به صورت‌‌وضعیت‌‌ها، کاربرگ‌‌ها، مکاتبات و تضمین‌ها و چک‌‌ها
 10. پیگیری و تکمیل اسناد و صورت‌جلسات مهم پروژه: تحویل زمین، پیش‌‌پرداخت، ارائه ‌ی تضامین، پرداخت‌‌ها، تحویل موقت و قطعی

امور حقوقی

 1. ارائه‌ی مشاوره‌ی حقوقی در امور مالی، بازگشایی اعتبار اسنادی LC و مبادلات پولی و …
 2. ارائه‌ی مشاوره‌ی حقوقی در قسمت ‌‌‌های مختلف خرید و تامین تجهیزات
 3. پیگیری حقوقی در تملک زمین و همکاری با کارفرما در این خصوص و تعیین حدود زمین مورد نیاز، کنترل و تبادل اسناد و مدارک و صورتجلسات مورد نیاز

امور مربوط به تامین مالی

 1. بررسی مطالعات امکان­سنجی
 2. استخراج Bankable Report از مطالعات امکان­سنجی
 3. شناسایی امکان تامین مالی به روش قرضی، شامل فاینانس، یوزانس، انتشار صکوک، تامین مالی از طریق قرارداد استصناع، تشکیل Project Fund.
 4. تامین مالی غیر قرضی از طریق سرمایه­گذاری داخلی، سرمایه­گذاری مستقیم خارجی FDI، عرضه سهام در فرابورس و بورس بر حسب وضعیت شرکت و صورت­های مالی
 5. مذاکره با تامین کنندگان مالی
 6. انعقاد قراردادهای تامین مالی

 

کارسپاران

برخی از کارسپارانی که موسسه فرصت امور مدیریت پروژه آن ها را بر عهده گرفته است :

خدمات حقوقی و قراردادی
مهندسین مشاور موننكو ایران

مهندسین مشاور موننكو ایران با ۴۴ سال سابقه در ارائه خدمات مهندسی، مشاوره‌ و نظارت در صنایع برق، نفت و گاز و پتروشیمی، مترو و راه آهن، مخابرات، دیسپاچینگ و اسکادا، آب و فاضلاب فعالیت می نماید. این مهندسین مشاور در سال ۱۳۵۲ با سرمایه گذاری مشترك بین بخش خصوصی ایران و شركت مهندسی مونترال از كشور كانادا تاسیس و در ابتدا فعالیت خود را با تمركز در صنعت برق ایران آغاز نمود.

بورس اوراق بهادار تهران
بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار بازاری متشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران یا معامله‌گران طبق قانون مورد دادوستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار در قالب شرکت سهامی عام تاسیس و اداره می‌شود.

خدمات پروژه ها
آریا همراه

شرکت دانش‌بنیان آریاهمراه‌سامانه (AHS)، در اول شهریور ماه 1385، با آرمان گسترش زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، در قالب کنسرسیومی از سه شرکت بزرگ ایرانی و با تکیه بر دانش و تجربه‌ی دیرینه‌ی سهامداران خود، به صورت سهامی خاص به ثبت رسید. این شرکت در گذارِ بیش از یک دهه، در بخشی از بزرگ‌ترین و حساس‌ترین پروژه‌های ملی ایران در زمینه‌های گوناگون IT/ICT به نقش‌آفرینی پرداخته است.

خدمات پروژه ها
کان دانا

Established in 2003, Kan Dana Engineering Co. is one of the leading Iranian suppliers of technology, integrated project management & information solutions to Iranian oil & gas industry.

پارس پامچال

شرکت شیمیایی پارس پامچال در اواخر دهه چهل هجری شمسی به صورت سهامی عام در نخستین شهرک صنعتی ایران (البرز قزوین) احداث گردید در ابتدای کار در بخش تولید رنگ همکاری با شرکت سادولین دانمارک آغاز و محصول تجاری با نام یونیکو روانه بازار شد.

خدمات حقوقی و قراردادی
جیبیت

درگاهِ جیبیت، فصلِ تازه‌ای در پرداخت است که همزمان به سرمایه و وقتِ فروشندگان و مشتریان اهمیت می‌دهد.

بهره‌مندی از درگاه جیبیت برای گجت‌ها و سرویس‌های مختلف (از تلویزیون‌های هوشمند تا فروشگاه‌های اینترنتی) رایگان است و هیچ هزینه‌ای (اعم از هزینهٔ راه‌اندازی یا کارمزد تراکنش) برای پذیرندگان ندارد.

eyJpZCI6IjE0IiwibGFiZWwiOiJcdTA2NDVcdTA2MzRcdTA2MjdcdTA2NDhcdTA2MzFcdTA2NDcgXHUwNjJkXHUwNjQyXHUwNjQ4XHUwNjQyXHUwNmNjIFx1MDYyZlx1MDYzMSBcdTA2MzJcdTA2NDVcdTA2Y2NcdTA2NDZcdTA2NDcgXHUwNjdlXHUwNjMxXHUwNjQ4XHUwNjk4XHUwNjQ3IFx1MDY0N1x1MDYyNyIsImFjdGl2ZSI6IjEiLCJvcmlnaW5hbF9pZCI6IjciLCJ1bmlxdWVfaWQiOiJiamwxN2EiLCJwYXJhbXMiOnsiZW5hYmxlRm9yTWVtYmVyc2hpcCI6IjAiLCJ0cGwiOnsid2lkdGgiOiIxMDAiLCJ3aWR0aF9tZWFzdXJlIjoiJSIsImJnX3R5cGVfMCI6Im5vbmUiLCJiZ19pbWdfMCI6IiIsImJnX2NvbG9yXzAiOiIjZmZmZmZmIiwiYmdfdHlwZV8xIjoiY29sb3IiLCJiZ19pbWdfMSI6IiIsImJnX2NvbG9yXzEiOiIjMDAwMDAwIiwiYmdfdHlwZV8yIjoiY29sb3IiLCJiZ19pbWdfMiI6IiIsImJnX2NvbG9yXzIiOiIjMDAwMDAwIiwiYmdfdHlwZV8zIjoibm9uZSIsImJnX2ltZ18zIjoiIiwiYmdfY29sb3JfMyI6IiMxZTczYmUiLCJmaWVsZF9lcnJvcl9pbnZhbGlkIjoiIiwiZm9ybV9zZW50X21zZyI6Ilx1MDY0NVx1MDY0Nlx1MDYyYVx1MDYzOFx1MDYzMSBcdTA2MmFcdTA2NDVcdTA2MjdcdTA2MzMgXHUwNmE5XHUwNjI3XHUwNjMxXHUwNjM0XHUwNjQ2XHUwNjI3XHUwNjMzXHUwNjI3XHUwNjQ2IFx1MDY0NVx1MDYyZlx1MDZjY1x1MDYzMVx1MDZjY1x1MDYyYSBcdTA2MjdcdTA2MmZcdTA2MzlcdTA2MjcgXHUwNjQ1XHUwNjI3IFx1MDYyOFx1MDYyN1x1MDYzNFx1MDZjY1x1MDYyZiEiLCJmb3JtX3NlbnRfbXNnX2NvbG9yIjoiI2JmYmZiZiIsImhpZGVfb25fc3VibWl0IjoiMSIsInJlZGlyZWN0X29uX3N1Ym1pdCI6IiIsInRlc3RfZW1haWwiOiJmb3JzYXRsYXdmaXJtQGdtYWlsLmNvbSIsInNhdmVfY29udGFjdHMiOiIxIiwiZXhwX2RlbGltIjoiOyIsImZiX2NvbnZlcnRfYmFzZSI6IiIsInB1Yl9wb3N0X3R5cGUiOiJwb3N0IiwicHViX3Bvc3Rfc3RhdHVzIjoicHVibGlzaCIsInJlZ193cF9jcmVhdGVfdXNlcl9yb2xlIjoic3Vic2NyaWJlciIsImZpZWxkX3dyYXBwZXIiOiI8ZGl2IFtmaWVsZF9zaGVsbF9jbGFzc2VzXSBbZmllbGRfc2hlbGxfc3R5bGVzXT5bZmllbGRdPFwvZGl2PiJ9LCJmaWVsZHMiOlt7ImJzX2NsYXNzX2lkIjoiMTIiLCJuYW1lIjoiZmlyc3RfbmFtZSIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJcdTA2NDZcdTA2MjdcdTA2NDUgXHUwNjQ4IFx1MDY0Nlx1MDYyN1x1MDY0NSBcdTA2MmVcdTA2MjdcdTA2NDZcdTA2NDhcdTA2MjdcdTA2MmZcdTA2YWZcdTA2Y2MiLCJ2YWx1ZSI6IiIsInZhbHVlX3ByZXNldCI6IiIsImh0bWwiOiJ0ZXh0IiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJlbWFpbCIsImxhYmVsIjoiIiwicGxhY2Vob2xkZXIiOiJcdTA2MjJcdTA2MmZcdTA2MzFcdTA2MzMgXHUwNjI3XHUwNmNjXHUwNjQ1XHUwNmNjXHUwNjQ0IiwidmFsdWUiOiIiLCJ2YWx1ZV9wcmVzZXQiOiIiLCJodG1sIjoiZW1haWwiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjEyIiwibmFtZSI6InN1YmplY3QiLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiXHUwNjM0XHUwNjQ1XHUwNjI3XHUwNjMxXHUwNjQ3IFx1MDYyYVx1MDY0NVx1MDYyN1x1MDYzMyIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHQiLCJtYW5kYXRvcnkiOiIxIiwibWluX3NpemUiOiIiLCJtYXhfc2l6ZSI6IiIsImFkZF9jbGFzc2VzIjoiIiwiYWRkX3N0eWxlcyI6IiIsImFkZF9hdHRyIjoiIiwidm5fb25seV9udW1iZXIiOiIwIiwidm5fb25seV9sZXR0ZXJzIjoiMCIsInZuX3BhdHRlcm4iOiIwIiwidm5fZXF1YWwiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn0seyJic19jbGFzc19pZCI6IjEyIiwibmFtZSI6Im1lc3NhZ2UiLCJsYWJlbCI6IiIsInBsYWNlaG9sZGVyIjoiXHUwNjJhXHUwNjQ4XHUwNjM2XHUwNmNjXHUwNjJkXHUwNjI3XHUwNjJhIFx1MDYyY1x1MDY0N1x1MDYyYSBcdTA2MmZcdTA2MzFcdTA2Y2NcdTA2MjdcdTA2NDFcdTA2MmEgXHUwNjQ1XHUwNjM0XHUwNjI3XHUwNjQ4XHUwNjMxXHUwNjQ3IFx1MDYyZlx1MDYzMSBcdTA2MzJcdTA2NDVcdTA2Y2NcdTA2NDZcdTA2NDcgXHUwNjdlXHUwNjMxXHUwNjQ4XHUwNjk4XHUwNjQ3IFx1MDY0N1x1MDYyNyIsInZhbHVlIjoiIiwidmFsdWVfcHJlc2V0IjoiIiwiaHRtbCI6InRleHRhcmVhIiwibWFuZGF0b3J5IjoiMSIsIm1pbl9zaXplIjoiIiwibWF4X3NpemUiOiIiLCJhZGRfY2xhc3NlcyI6IiIsImFkZF9zdHlsZXMiOiIiLCJhZGRfYXR0ciI6IiIsInZuX29ubHlfbnVtYmVyIjoiMCIsInZuX29ubHlfbGV0dGVycyI6IjAiLCJ2bl9wYXR0ZXJuIjoiMCIsInZuX2VxdWFsIjoiIiwiaWNvbl9jbGFzcyI6IiIsImljb25fc2l6ZSI6IiIsImljb25fY29sb3IiOiIiLCJ0ZXJtcyI6IiJ9LHsiYnNfY2xhc3NfaWQiOiIxMiIsIm5hbWUiOiJzZW5kIiwibGFiZWwiOiJcdTA2MjdcdTA2MzFcdTA2MzNcdTA2MjdcdTA2NDQiLCJodG1sIjoic3VibWl0IiwiYWRkX2NsYXNzZXMiOiIiLCJhZGRfc3R5bGVzIjoiIiwiYWRkX2F0dHIiOiIiLCJpY29uX2NsYXNzIjoiIiwiaWNvbl9zaXplIjoiIiwiaWNvbl9jb2xvciI6IiIsInRlcm1zIjoiIn1dLCJvcHRzX2F0dHJzIjp7ImJnX251bWJlciI6IjQifX0sImltZ19wcmV2aWV3IjoibGlnaHQtZ3JleS5wbmciLCJ2aWV3cyI6IjU0NiIsInVuaXF1ZV92aWV3cyI6IjQ2MiIsImFjdGlvbnMiOiIwIiwic29ydF9vcmRlciI6IjciLCJpc19wcm8iOiIwIiwiYWJfaWQiOiIwIiwiZGF0ZV9jcmVhdGVkIjoiMjAxOS0wMi0xMiAxNjoxNjozMSIsImltZ19wcmV2aWV3X3VybCI6Imh0dHBzOlwvXC9mb3JzYXRsYXdmaXJtLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvcGx1Z2luc1wvY29udGFjdC1mb3JtLWJ5LXN1cHN5c3RpY1wvYXNzZXRzXC9mb3Jtc1wvaW1nXC9wcmV2aWV3XC9saWdodC1ncmV5LnBuZyIsInZpZXdfaWQiOiIxNF8xMDkiLCJ2aWV3X2h0bWxfaWQiOiJjc3BGb3JtU2hlbGxfMTRfMTA5IiwiY29ubmVjdF9oYXNoIjoiN2ZkYTQ5Yzc4NzFiNjA4YTU2ZTYyYjk2MTFjZjQ2ZGIifQ==

با تکمیل این فرم
کارشناسان امور پروژه های ما
در اولین فرصت
با شما تماس خواهند گرفت.