درباره ما

حقوقدان جزایی، باید ابتدا ارزشهای جامعه خود را درک کند.

رویکرد ما

حقوق جزا به تنهایی قادر به استخراج و اعمال مفاهیم خود نیست. این گرایش به شدت نیازمند بهره‌گیری از علوم دینی و فقهی، فلسفی، جامعه شناختی و جرم‌شناختی است. چرا که وظیفه این گرایش، همان‌طور که بیان شد، حمایت از ارزشهای جامعه‌است.

قابلیت ها

پس حقوق کیفری، برای تشخیص ارزشهای یک جامعه ناگزیر از درک مبانی دینی و فقهی و فسلفی هر جامعه‌است.

مدیریت دعاوی

انجام کلیه‌ی دعاوی ارجاعی

در این روش مؤسسه‌ی فرصت با انعقاد قرارداد، مدیریت و انجام کلیه‌ی دعاوی له و علیه شرکت‌ها و موسسات، له و علیه مدیران و در صورت تمایل له و علیه کارمندان آن‌ها را به‌‌‌صورت «مدیریت پیمان» برعهده می‌‌‌گیرد.

خدمات حقوقی و قراردادی

خدمات موضوع این بخش از پایان مرحله‌ی امکان‌‌‌سنجی ‌‌- درصورت وجود - آغاز می‌‌‌شود و کلیه‌ی مراحل امکان‌سنجی حقوقی و قراردادی را تا تهیه‌ی نسخه‌ی اولیه‌ی قرارداد شامل می‌‌‌شود.

خدمات پروژه ها

امور برون سپاری
امور قرارداد اصلی
امور حقوقی

خدمات ایجاد و توسعه کسب و کار

خدمات متمرکز بر امکانسنجی
خدمات متمرکز بر طرح بازاریابی

کمی بیشتر درباره موسسه حقوق فرصت بدانید

فرصت، هسته‌‌‌ای کوچک و شبکه‌‌‌ای گسترده از متخصصان رشته‌‌‌ی حقوق در زمینه‌‌‌های مرتبط تخصصی شاملِ حقوق تجارت بین‌الملل، حقوق بانکی، تحلیل ریسک حقوقی، حقوق انرژی (قراردادهای نفت، گاز و پتروشیمی)، حقوق بیمه (بیمه‌‌‌های بازرگانی)، انواع قراردادهای سرمایه گذاری، قراردادهای پیمانکاری، قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی، استارت آپ و تامین مالی و قراردادهای مرتبط با آن است که در عرصه‌‌‌ی ارائه‌‌‌‌‌‌ی خدمات حقوقی- قراردادی، در مدت فعالیت خود در چندین پروژه‌‌‌ی مهم و ملی مشارکت نموده‌‌‌است.
موسسه‌‌‌ی فرصت ضمن ارایه‌‌‌ی مشاوره در عرصه‌های یاد شده، آمادگی پذیرش مسوولیت واحد حقوقی – قراردادی و نیز مدیریت دعاوی پروژه‌‌‌ها و شرکت‌‌‌ها را به‌صورت برون‌سپاری و در قالب مدیریت پیمان دارد تا از این طریق، فعالان صنعت، فارغ از دغدغه‌‌های معمول و پیچیدگی‌‌‌های مالوف امور قراردادی به دیگر حوزه‌‌‌های کاری خود بپردازند.
همچنین تیم مذاکره‌کننده‌‌‌ی این موسسه، در زمینه‌‌‌ی مدیریت ادعا (Claim Management) ‌‌و انعقاد قرارداد، ‌‌در جهت حداکثر سازی منافع مدیران و صاحبان صنایع، آماده‌ی ارائه‌ی خدمات است.

برخی از کارسپاران

حقوق کیفری (در تعریف گرایش رومی ژرمنی و پیروان مکتب حقوق نوشته) به دو شاخه حقوق کیفری عمومی و حقوق کیفری اختصاصی تقسیم می‌شود.