فراگیری بیماری کرونا، باعث شده است دانشجویان و اساتید از حضور در دانشگاه ها محروم باشند؛ و کلاس های درس، عموما، از طریق سامانه های آنلاین برگزار می شود. برگزاری کلاس های درسی از این طریق، به دلیل محرومیت رابطه ی مستقیم میان استاد و دانشجو، بی تردید از کیفیت آموزش می کاهد. با این حال، می توان چنین تهدیدی را به فرصت بدل کرد. از همین جهت است که تمامی کلاس های دانشگاهی دکتر سید عرفان لاجوردی، هم زمان با برگزاری در سامانه های دانشگاه، در سایت موسسه ی حقوقی و داوری بین المللی فرصت نیز بارگذاری می شود.

صفحه اینستاگرام دکتر عرفان لاجوردی

کلاس های دانشگاهی دکتر عرفان لاجوردی

درس گفتارها، البته، شامل تمامی دروس رشته ی حقوق نیستند؛ و صرفا، درس هایی را شامل می شوند که ارائه ی آن ها در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برعهده ی کلاس های دانشگاهی دکتر عرفان لاجوردی گذاشته شده است. بعضی دروس، در ترم های متعدد تدریس شده اند؛ اما، در هر ترم، تا حدودی میان طرح درس ها تفاوت وجود دارد.
هرچند تلاش شده است در این درس گفتارها، مطلبی از قلم افتاده در چارچوب طرح درسی باقی نماند، اما، استفاده از آن ها، به هیچوجه به منزله ی بی نیازی از مراجعه به کتاب های مرجع نخواهد بود.
به دانشجویان و علاقه مندان رشته ی حقوق پیشنهاد می شود که در صورت استفاده از هر درس، محتوای هر دوره را به طور کامل مطالعه کنند تا تصویر یکپارچه ای از مطالب در ذهن شکل بگیرد؛ همچنین پیشنهاد می شود، درس هایی که در برنامه ی آموزشی دانشگاه ها، به صورت پیش نیاز دروس دیگر تعریف می شوند، در اولویت استفاده قرار داده شوند تا مقدمات طرح شده در دروس پیش نیاز، امکان درک بهتر دروس بعدی را فراهم کنند.
مسوولیت اشتباه در بیان و مفاهیم این درس گفتارها، برعهده ی ارائه دهنده ی دروس است و به منزله ی وجود اشتباه مشابه در کتاب هایی نیست که به عنوان منبع درسی از آن ها استفاده شده است.
درس گفتارها، برای دسترسی راحت تر دانشجویان و علاقمندان رشته ی حقوق منتشر می شوند؛ و کاربست آن ها، آمادگی برای شرکت در آزمون های کارشناسی ارشد و یا دکتری نیست.
ارائه ی نظرات و پیشنهادهای مخاطبان موجب خوشحالی و منبع رفع ایرادات و بهبود محتوا خواهد بود.

اگر علاقه مند به مطالعه مطالب بیشتر در رابطه با حقوق هستید اینجا کلیک کنید

توجه: اگر پادکست ها را مشاهده نمی‌فرمایید لطفا جهت بارگذاری پادکست ها اندکی صبر کنید.

*** توصیه می شود جهت اجرای بهتر پادکست ها از مرورگر Chrome ویا FireFox استفاده بفرمایید و از فی**ر شکن مناسب استفاده بفرمایید ***

نیم سال اول ۱۴۰۰

حقوق بیمه، به صورت کلی و بیمه های بازرگانی بین المللی به صورت خاص، ازجمله درس های رشته ی مدیریت بیمه و گرایش حقوق تجارت بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد رشته ی حقوق است که نوعا سرفصل های آن بر کلیات بیمه و بیمه های حمل و نقل متمرکز است.

صنعت بیمه در ایران براساس قانون بیمه، مصوب اردیبشت ماه سال هزار و سیصد و شانزده خورشیدی به رسمیت شناخته شده است؛ با این حال، مفاد قانون بیمه، کمتر مورد مطالعه ی دقیق قرار گرفته؛ درنتیجه، این باور عمومی در میان صنعتگران بیمه به وجود آمده است که بیمه به عنوان یکی از روش های جبران خسارت مورد استفاده قرار می گیرد، حال آن که چنین تعریف محدودی از عقد بیمه، انواع گوناگونی از بیمه، ازجمله، بیمه های همگانی، بیمه های بازنشستگی، بیمه های عمر و بیمه های اعتباری در بر نمی گیرد.

درس گفتارهای حقوق بیمه، بر ارائه ی تعریف دقیقی از عقد بیمه و براساس قانون تمرکز دارد تا به صورت خاص باور عمومی ما در مورد ماهیت قراردادهای بیمه اصلاح شود. از سوی دیگر، در تحلیل عقد بیمه، به عنوان عقد معین، یعنی قراردادی که تعریف، آثار و احکام آن براساس قانون تعریف شده است، علاوه بر شرایط صحت عمومی مندرج در ماده صد و نو قانون مدنی، تابع دو شرط صحت اضافی، یعنی کتبی بودن و رعایت حسن نیت است.

قرارداد بیمه، از معدود قراردادهای مبتنی بر حسن نیت در نظام حقوقی ایران است؛ و بر همین اساس، فقدان حسن نیت در انعقاد قرارداد از جانب بیمه گذار، به بطلان قرارداد و تحمیل شرایط تنبیهی به وی منجر می شود؛ حتی اگر، در نتیجه ی نبود حسن نیت از جانب بیمه گذار، خسارتی به بیمه گر وارد نشده باشد.

درک ماهیت تعهدات طرفین در قرارداد بیمه، بدون توجه به اصل کم بیمگی، موضوع ماده ی ده قانون بیمه نیز ناممکن است. اعمال قاعده ی کم بیگی ارتباطی با شرط حسن نیت ندارد؛ و درصورت نقض آن، جبران خسارت به تناسب صورت می گیرد.

توجه: اگر پادکست ها را مشاهده نمی‌فرمایید لطفا جهت بارگذاری پادکست ها اندکی صبر کنید.

برای توصیف شرکت هایی که در عرصه ی جهانی فعالیت دارند از دو نام استفاده می شود: شرکت های فراملی و شرکت های چند ملیتی. در چارچوب آنکتاد یا کمیسیون توسعه و تجارت ملل متحد، کشورهای جنوب یا کشورهای در حال توسعه، به ویژه در دهه ی هفتاد میلادی تلاش داشتند نشان دهند، هیچ یک از نظام حقوقی داخلی قادر نیست، به صورت موثر، قواعدی را بر این شرکت ها حاکم نماید که در تمامی فعالیت های جهانی آن ها اثرگذار باشد؛ از همین جهت ضرورت دارد، حقوق بین الملل عمومی، مقرراتی مستقیما بر این شرکت ها تحمیل نماید، چه آن که چنین شرکت های فراتر از حقوق داخلی به حیات خود ادامه می دهند؛ و می بایست از آن ها با نام شرکت های فراملی یاد کرد. در مقابل، کشورهای شمال یا کشورهای توسعه یافته باور داشتند شرکت های فعال در عرصه ی جهانی، در چند کشور مختلف به تجارت اشتغال دارند؛ و در نتیجه، ضرورت دارد، نظام های حقوقی داخلی، برای مدیریت این شرکت ها با یکدیگر هماهنگ شوند؛ به دیگر سخن، چنین شرکت هایی تابع چند نظام حقوقی داخلی هستند؛ و می بایست از آن ها با نام شرکت های چند ملیتی یاد کرد. سرانجام، به دلیل آن که اکثریت اعضای آنکتاد یا کمیسیون توسعه و تجارت ملل متحد، متشکل از کشورهای جنوب و یا کشورهای در حال توسعه بودند، این نهاد، نام شرکت های فراملی را برای آن ها برگزید.

درس گفتارهای شرکت های فراملی با ارائه ی تاریخچه ی پیدایش این شرکت ها از سده ی هفدهم تا پایان سده ی نوزدهم میلادی آغاز می شود. سپس جایگاه این شرکت ها در چارچوب حقوق بین الملل عام و نظام های حقوقی خودبسنده ی حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد. در همین چارچوب هم راستایی منافع این شرکت ها با حقوق تجارت آزاد و حقوق بین الملل سرمایه گذاری و هم چنین تعارض منافع آن ها با حقوق بین الملل کار و حقوق بین الملل محیط زیست ارزیابی خواهد شد.

توجه: اگر پادکست ها را مشاهده نمی‌فرمایید لطفا جهت بارگذاری پادکست ها اندکی صبر کنید.حقوق نفت و گاز از محبوب ترین درس های گرایش های کارشناسی ارشد حقوق، به ویژه حقوق تجارت بین الملل است. به صورت سنتی، درس حقوق نفت و گاز از میان قراردادهای بالادستی، قراردادهای میان دستی و قراردادهای پایین دستی بر انواع قراردادهای بالادستی متمرکز است.

انواع شناخته شده ی قراردادهای بالادستی عبارتند از قراردادهای امتیازی قدیم، قراردادهای امتیازی جدید، قراردادهای مشارکت در تولید و قراردادهای خدماتی خطرپذیر. در کنار این انواع اصلی، مدل و یا شرط مشارکت در سرمایه گذاری نیز، به صورت موازی در تمامی این انواع قراردادی قابل استفاده است. هم چنین برای آشنایی با نحوه ی انعقاد قراردادهای بالادستی در ایران، بررسی ماهیت قراردادهای بیع متقابل و مدل قراردادهای نقتی ایران نیز ضروری است. درمورد ماهیت قراردادهای دسته ی اخیر، و نحوه ی توصیف ماهیت حقوقی آن ها اختلاف نظر وجود دارد. بعضی از تحلیل گران ماهیت قراردادهای منعقده توسط ایران را در چارچوب قراردادهای خدماتی خطرپذیر و بعضی دیگر در چارچوب ماهیت قراردادهای مشارکت در تولید تحلیلی می کنند.

خوشبختانه درخصوص قراردادهای معمول در صنعت نفت و گاز، آقاز ارزشمندی به زبان فارسی منتشر شده­ است؛ با این حال، کتاب مرجع مورد استفاده در درس گفتارهای حقوق نفت و گاز، کتاب قراردادهای بین المللی اکتشاف و استخراج نفت و گاز است که متاسفانه ترجمه ی فارسی آن به بازار عرضه نشده است. این کتاب، تقریبا، تمامی سر فصل های متمرکز بر قراردادهای بالادستی را از حیث شرایط قراردادی، محتوای حقوقی، شرایط مالی، تعهدات محیط زیستی و مانند آن ها پوشش می دهد.

درس گفتارهای حقوق نفت و گاز با تشریح تفاوت میان قراردادهای بالادستی، قراردادهای میان دستی و قراردادهای پایین دستی آغاز می شود؛ سپس تاریخ تحول بازار نفت و گاز مورد بررسی قرار می گیرد؛ سپس، ویژگی های اصلی انواع قراردادهای بالادستی، به صورت تطبیقی بررسی می شود؛ و در نهایت ویژگی های هر یک از انواع قراردادهای بالادستی، به تفصیل شرح داده خواهد شد.

توجه: اگر پادکست ها را مشاهده نمی‌فرمایید لطفا جهت بارگذاری پادکست ها اندکی صبر کنید.


فلسفه ی حقوق از جمله درس هایی است که در دوره ی کارشناسی، چندان توجهی به آن نمی شود؛ و به صورت پراکنده، در بعضی از دانشگاه ها در قالب دروس اختیاری ارائه می گردد. از سوی دیگر، معمولا، منابع تدریس فلسفه ی حقوق، عموما، منابع مرجع دسته اول نیستند؛ زیرا منابع مرجع دسته اول، عموما، حاوی مطالب پیچیده و در عین حال پر حجمند که از حوصله ی دانشجویان دوره ی کارشناسی حقوق بیرون می ماند. یا این حال، فلسفه ی حقوق، درسی است مهم، و معمولا پرطرفدار میا دانشجویان.

در تدریس فلسفه ی حقوق، می توان یکی از این دو رویکرد را مورد استفاده قرارداد: الفتاریخ فلسفه ی حقوق و بتمرکز بر آرای یک اندیشمند. در درس گفتار حاضر از روش دوم استفاده شده است. محور اصلی این درس گفتار نظریه ی محض حقوق هانس کلسن، حقوقدان شهیر سده ی بیستم میلادی است. کتاب مرجع مورد استفاده در درس گفتار حاضر، کتاب نظریه ی محض حقوق و دولت، با ترجمه ی دکتر محمدحسین تمدن جهرمی است که توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده و بخش هایی از دو کتاب هانس کلسن را شامل می شود. در بازار کتاب، البته، با نامی مشابه، کتاب دیگری، یعنی کتاب نظریه ی حقوقی ناب با ترجمه ی دکتر اسماعیل نعمت اللهی نیز در دسترس است که انتشار این کتاب را هم انتشارات سمت برعهده داشته است و از محدوده ی این درس گفتارها خارج است.

دو جلسه ی نخست درس گفتارهای فلسفه ی حقوق، بر تاریخ فلسفه ی حقوق متمرکز است؛ و عقاید اندیشمندانی نظیر نیکولو ماکیاولی در کتاب شهریار، ژان بُدن در کتاب شش دفتر درباره ی کشور، توماس هابز در کتاب لویاتان، جان آستین در کتاب فلسفه ی تحلیلی حقوق، هربرت هارت در کتاب مفهوم قانون و ژوزف رز در کتاب مفهوم نظام حقوقی، فهرست وار مورد بررسی قرار گرفته است تا نسبت آن ها با نظریه ی محض حقوق کلسن ارزیابی شود.

توجه: اگر پادکست ها را مشاهده نمی‌فرمایید لطفا جهت بارگذاری پادکست ها اندکی صبر کنید.